Zapobieganie chorobom roślin i walka ze szkodnikami

Zapobieganie chorobom roślin i walka ze szkodnikami

Rośliny mogą być zagrożone przez różnego rodzaju choroby czy też szkodniki, które mogą wyrządzić wiele strat, mogą przyczynić się do niskich plonów. Oczywiście możemy obecnie używać różnych środków chemicznych, są to oczywiście bardzo nowoczesne środki które działają jedynie na określone zagrożenie. Bardzo dobrym przykładem są tutaj herbicydy selektywne które niszczą tylko określony rodzaj roślin czyli chwasty występujące w danych uprawach. Dodatkowo także możemy zastosować herbicydy oraz insektycydy które będą zabijały grzyby oraz insekty zagrażające roślinom.

Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin?

Bez względu na to jaki środek będziemy stosowali najczęściej będziemy nanosili środki ochrony roślin w postaci oprysków, najczęściej do tego celu stosuje się specjalistyczny opryskiwacz który podłączony jest do ciągnika. Wówczas za pomocą długich ramion środki nanoszone są na rośliny, oczywiście należy pamiętać o tym iż należy wybrać sprzyjające warunki do oprysków. Z pewnością kiedy jest zbyt gorąco wówczas środki ochrony roślin mogą szybko wyparować, dlatego też często wykonuje się opryski przy temperaturach sprzyjających, wielu rolników wykonuje także opryski nocne. Warto przy tym pamiętać iż nie powinno się opryskiwać przed deszczem ponieważ wówczas może on zmyć oprysk a także przenieść go na inne pola gdzie mogą one zagrażać innym rodzajom upraw.

Należy także pamiętać iż w przypadku kiedy chcemy zastosować środki ochrony roślin które będą działały na układ korzenny, wówczas gleba powinna posiadać odpowiednią wilgotność. Jeżeli będzie zbyt sucho oprysk może po prostu spłynąć, nie przyniesie wówczas odpowiednich rezultatów. Podobnie w przypadku wietrznej pogody środek może być zniesiony przez wiatr, wówczas możemy zastosować oprysk na niskiej wysokości, dzięki temu dotrze on do roślin, oczywiście należy także pamiętać o odpowiednim ciśnieniu.

Należy także zachować odpowiednie proporcje rozcieńczania płynów czy też granulatu w wodzie, producenci ściśle określają jaka ilość środka potrzebna jest na dany obszar. Warto zwrócić uwagę iż https://innvigo.com/ o zbyt dużym stężeniu mogłyby działać niekorzystnie na rośliny, dlatego też należy stosować się do zaleceń producentów, pamiętać także o sprzyjających warunkach do oprysku.